Technische briefing

Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Technische briefing: "Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
i.v.m. wijziging datum (was gepland op 29 mei 2019)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, 12-6-2019

Deelnemers


Agendapunten