Algemeen overleg

Luchtvaart

Algemeen overleg: "Luchtvaart"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 september
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Luchtvaart

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Nog te ontvangen brief over de notificatie van de verkeersverdelingsregel bij de Europese Commissie