Algemeen overleg

Functioneren Rijksdienst

Algemeen overleg: "Functioneren Rijksdienst "Deze vergadering is geweest
Vierde herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuw agendapunten *)

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Functioneren Rijksdienst
Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie algemeen overleg Functioneren Rijksdienst op 3 juli 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de Joke Smit Stichting met betrekking tot de informatievoorziening aan Tweede Kamer over de naleving van evenredigheidsbepaling in de Kaderwet adviescolleges

Te behandelen: