Algemeen overleg : Eerstelijnszorg

De vergadering is geweest

3 juli 2019
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • R. Raemakers (D66)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over aanvullende geneeskundige zorg voor kwetsbare groepen in de eerste lijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie Vinex-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kwaliteit en doorontwikkeling eerstelijnsverblijf (ELV)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van contractering op de kwaliteit van paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhang experiment resultaatbeloning en zorgvernieuwing eerstelijnsverblijf

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapporten ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’ en ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de wijziging tariefsoort eerstelijnsdiagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herregistratie fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  NZa-monitor “Paramedische zorg, overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderhandelaarsakkoord bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport "Meer bewegen: doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Plan van aanpak voor balans in vraag en aanbod in de huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Huisartsen gaan doorverwijzen naar drogist’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  NZa-monitor contractering huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel"

  Te behandelen:

  Loading data