Algemeen overleg

Eerstelijnszorg

Algemeen overleg: "Eerstelijnszorg"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie algemeen overleg Eerstelijnszorg - 3 juli 2019 - 13.00 - 17.00 uur - agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2019, over Eerstelijnszorg

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Onderzoeksrapporten ‘Zorglandschap en zorggebruik in een veranderende eerste lijn’ en ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Huisartsen gaan doorverwijzen naar drogist’

Te behandelen:

22
Reactie op verzoek commissie over de petitie van FNV Zorg en Welzijn Betere inzake vergoeding van wachtdiensten in de kraamzorg alsmede reactie op artikel Zorgvisie.nl d.d. 17 juni 2019 "Kraamzorg zit vast in vicieuze cirkel"

Te behandelen: