Algemeen overleg

Milieuraad d.d. 4 oktober 2019

Algemeen overleg: "Milieuraad d.d. 4 oktober 2019"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 4 oktober 2019 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 24 september a.s.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 september 2019, over Milieuraad d.d. 4 oktober 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 september ivm toevoeging agendapunt

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten