Algemeen overleg

Stint

Algemeen overleg: "Stint"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2019, over Stint
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Stint d.d. 16 april

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Antwoorden op vragen commissie over toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken (Kamerstuk 29398-660) en Herziening toelatingskader bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-674)

Te behandelen: