Algemeen overleg

Stint

Algemeen overleg: "Stint"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Stint d.d. 16 april

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Antwoorden op vragen commissie over toelating Stint tot de openbare weg definitief ingetrokken (Kamerstuk 29398-660) en Herziening toelatingskader bijzondere bromfietsen (Kamerstuk 29398-674)

Te behandelen: