Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek tweede rappel inzake uitvoering motie Bekostiging van onderwijs aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 26-9-2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 26-9-2019

Deelnemers


Agendapunten

12
31
Reactie op verzoek commissie op een brief van het Kenniscentrum voor makkelijk lerenden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rondom de ondersteuning van zeer makkelijk lerende of (hoog)begaafde kinderen in het onderwijs

Te behandelen:

34
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 26 september 2019
36
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

14. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
22. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
23. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
36. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
37. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
46. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
49. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
55. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
57. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
72. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
76. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
77. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
84. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
93. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
98. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

Dertigledendebatten
13. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
34. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
73. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
83. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
37
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

38
Algemeen overleg Leraren

Details

Op verzoek commissie gepland woensdag 9 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur

Dossier Leraren:
27923-341 - Brief regering d.d. 18-12-2018
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Evaluatierapport van de promotiebeurzen voor leraren
 
27923-357 - Brief regering d.d. 12-02-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019)
 
27923-366 - Brief regering d.d. 15-04-2019
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)
 
27923-365 - Brief regering d.d. 11-04-2019
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'
 
31293-435 - Brief regering d.d. 06-03-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Werkdrukmiddelen primair onderwijs
 
31293-460 - Brief regering d.d. 26-04-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Beantwoording vragen commissie over werkdrukmiddelen primair onderwijs
 
31293-458 - Brief regering d.d. 23-04-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Onderzoeksrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleidersregister PO’
 
27923-367 - Brief regering d.d. 07-06-2019
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - Ondersteuning beroepsgroepvorming leraren

 
39
Werkbezoek gelijke kansen
43
Rondetafelgesprek Praktijkonderwijs.