Technische briefing : Technische briefing inzake de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (TK35133) door ambtenaren van het ministerie BZK

De vergadering is geweest

26 maart 2019
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

    Te behandelen:

    Loading data