Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op bericht 'We moeten misdrijven verkeerd geregistreerd, zeggen agenten'
Brief lid / fractie
Download Verzoek aan minister voor rechtsbescherming reactie van professoren voor plenaire behandeling wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister van Justitie & Veiligheid op het pleidooi van mr. dr. L.J.J. Peters
Brief lid / fractie
Download Verzoek om gesprek over De Goede Herder
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie op bericht over OM-afdoening
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering 13 maart 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake rondetafelgesprek criminaliteitscijfers
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering op 13 maart 2019
Brief lid / fractie
Download Verzoek van het lid van Dam aan de minister om te rapporteren over de eerste ervaringen met de AVG

Deelnemers


Agendapunten

4
Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Te behandelen:

5
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
16
Reactie op verzoek commissie over de beantwoording van vragen van de delegatie naar de OVSE Parlementaire Assemblee over de implementatie van de VN-Veiligheidsraadresolutie 2396 inzake grensbewaking en informatiedeling

Te behandelen:

44
Stafnotitie - Lijst met nieuwe EU-voorstellen tot en met 6 maart 2019
45
Aanwijzen rapporteur wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid

Details

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel het lid Van Wijngaarden, vanwege het vertrek van het lid Van Oosten, aan te wijzen als een van de rapporteurs voor het wetsvoorstel wijziging Wet ministeriële verantwoordelijkheid.
55
Stafnotitie - Aangepast voorstel opzet rondetafelgesprek aanpak van radicalisering
56
Stafnotitie - Voorstel opzet rondetafelgesprek digitalisering en financiering rechtspraak