Algemeen overleg

Participatiewet/Breed offensief

Algemeen overleg: "Participatiewet/Breed offensief"Deze vergadering is geweest
  • Spreektijd per fractie: 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Participatiewet/Breed offensief - 12 september 2019, 14.00-17.00 uur (agendapunten toegevoegd)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 mei 2019, over het bericht ‘Gemeenten trekken stekker uit sociale werkvoorziening Soweco’

Te behandelen: