Algemeen overleg

CBR

Algemeen overleg: "CBR"Deze vergadering is geweest
In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg CBR d.d. 12 maart
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 maart 2019, over het CBR

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten