Petitie : Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) namens aantal zorgbranches

De vergadering is geweest

19 februari 2019
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlage

Deelnemers

 • M.R.J. Rog (CDA)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • J.P. Kwint (SP)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek VGN, mede namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie i.h.k.v. onderwijs en zorg d.d. 19 februari 2019