Notaoverleg

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg: "Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 juli 2019, over Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek
Stenogram
Download Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, 1-7-2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:

Details

VVD   13 min
PVV     9 min
CDA    9 min
D66     9 min
GL       6 min
SP       6 min
PvdA   5 min
CU      3 min
SGP    3 min
3
Beantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn) (Kamerstuk 31288-726)

Te behandelen:

5
Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 31288-726)

Te behandelen:

12
Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

Te behandelen:

14
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg
15
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken