Notaoverleg : Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

De vergadering is geweest

1 juli 2019
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunten met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • I.K. van Engelshoven
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • Voorzitter
  O.C. Tellegen (VVD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • P.H. van Meenen (D66)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden:

  VVD   13 min
  PVV     9 min
  CDA    9 min
  D66     9 min
  GL       6 min
  SP       6 min
  PvdA   5 min
  CU      3 min
  SGP    3 min
 2. 2

  Bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over het advies van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek (de commissie-Van Rijn) (Kamerstuk 31288-726)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over beantwoording vragen advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 31288-726)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake tijdpad aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Ruimte voor investeringen en talent” van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inspectierapporten over groen hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom en het rapport deel 2: vastgoedmanagement en governance"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Rapport Vastgoed bij universiteiten; Twintig jaar na overdracht van eigendom. Deel 2: vastgoedmanagement en governance

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schriftelijk overleg over de bekostigingssystematiek hoger onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bekostigingssystematiek hoger onderwijs (motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten en motie van de leden Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

 15. 15

  Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering van de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data