Technische briefing : Briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek rol minister bij risico's DNB

De vergadering is geweest

19 februari 2019
17:30 - 18:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Deelnemers

  • Voorzitter
    A. (Anne) Mulder (VVD)
  • A. (Aukje) de Vries (VVD)
  • R.E. van der Linde (VVD)
  • J.C. Sneller (D66)
  • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

  1. 1

    Briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek rol minister bij risico's DNB