E-mailprocedure : Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een AO Brexit en transport

De vergadering is geweest

29 januari 2019
12:00 uur
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Het lid Remco Dijkstra (VVD) stelt voor om vóór het krokusreces een algemeen overleg met de minister van IenW te voeren over Brexit en transport. Zijn voorstel richt zich daarbij op de gevolgen voor transport en logistiek, zoals het vrachtvervoer, ferry’s en luchtvaart. Het gaat om een algemeen overleg van 3 uur met een spreektijd van 4 minuten per fractie.
 
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 29 januari 2019 om 12.00 uur (via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u instemt met dit voorstel.
 
Spoedig na de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
Janne Rijkers
 
Mevr. mr. J.T. Rijkers
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor een AO Brexit en transport

    Te behandelen:

    Loading data