Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) (nader verslag)

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) (nader verslag)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng nader verslag Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34641) op 7 februari 2019

Agendapunten

1
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)

Te behandelen: