Algemeen overleg

EU-Gezondheidsraad d.d. 14 juni 2019

Algemeen overleg: "EU-Gezondheidsraad d.d. 14 juni 2019"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 14 juni 2019 - 12 juni 2019 - 10.00 - 12.00 uur - agendapunten toegevoegd en aanpassing indeling agenda
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 juni 2019, over EU-Gezondheidsraad van 14 juni 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Antwoorden op vragen commissie over de gevolgen van een no deal brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek

Te behandelen:

9
Antwoorden op vragen commissie over de voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg en over de reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal brexit tekorten ontstaan

Te behandelen:

10
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Van den Berg over voorkomen dat als gevolg van een no-deal Brexit tekorten ontstaan aan kritieke medicijnen en medische hulpmiddelen

Te behandelen: