Wetgevingsoverleg

Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Het wetgevingsoverleg zal als volgt verlopen:
  • termijn rapporteurs jaarverslagen
  • reactie bewindspersonen op rapporteurs jaarverslagen
  • 1e termijn Kamer (zie spreektijden)
  • 1e termijn bewindspersonen
  • 2e termijn Kamer (zie spreektijden)
    (inclusief indiening evt. moties)
  • 2e termijn bewindspersonen

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 juni 2019, over Jaarverslagen en slotwetten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 juni
Stenogram
Download Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden:

Details

zie convocatie.
3
35200-XII Nota van wijziging inzake Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

Te behandelen:

7
9
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (Kamerstuk 35200-XII-2)

Te behandelen:

14
Reactie op motie van de leden Remco Dijkstra en Kröger over een plan tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 35000-XII-17) en reactie op motie van de leden Kröger en Laçin over planning, aanbesteding, uitvoering en financiering beter op elkaar afstemmen (Kamerstuk 34950-XII-18)

Te behandelen: