Hoorzitting / rondetafelgesprek

Uitdaagrecht (in de Oude Zaal)

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Uitdaagrecht (in de Oude Zaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Uitdaagrecht 3 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Rondetafelgesprek inzake het uitdaagrecht op 3 april 2019

Details

Blok 1: Onderzoekers (15.00-16.00 uur)
- Arwin van Buuren (bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
- Willemien den Ouden (hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden)
- Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht)

Blok 2: Gemeentelijke, bestuurlijke en ambtelijke betrokkenen (16.00-17.00 uur)
- Ines Balkema (procesmanager Right 2 challenge bij gemeente Rotterdam, spreekt namens de VNG)
- Bertil Rebel (right to challenge-ambtenaar bij gemeente Barneveld)
- Hilde Niezen (wethouder bij gemeente Gouda)

Blok 3: Experts uit betrokken organisaties en burgerij (17.00-18.00 uur)
- Thijs Harmsen (coördinator van het netwerk Right to Challenge)
- Daan de Bruijn (senior adviseur actief burgerschap en cliëntenparticipatie directeur bij Movisie)
- Thijs van Mierlo (directeur bij het Landelijk Samenwerkingsverband Bewoners)