Debat geweest
28 mei 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 28 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

6
Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het bericht ‘Kabinet voert betaald ouderschapsverlof in’

Te behandelen:

15
EU-stafnotitie - Behandelvoorstel algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 juni 2019 op 5 juni 2019
19
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 23 mei 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 9. Debat over het effect van het namen en shamen van bedrijven die de arbeidsregels overtreden (aangevraagd door het Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 23 april 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 3. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 5. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 6. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 8. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 9. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 11. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's

-
20
Geplande algemeen overleggen en wetgevingsoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Inburgering en Integratie - 5 juni 2019, 14.30-18.30 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 6 juni 2019, 10.00-14.00 uur
 • WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving - 20 juni 2019, 14.00-18.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
 • AO Veranderopgave inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00
21
Ongeplande algemeen overleggen
22
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek over pensioen-en AOW-leeftijd met AWVN/vertegenwoordigers van ondernemingen in de Rotterdamse haven op 4 juni 2019, 17.30-19.00 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het gesprek met AWVN/vertegenwoordigers van ondernemingen in de Rotterdamse haven op 4 juni 2019, 17.30-19.00 uur geen doorgang.
23
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Toeslagen terugbetalen'
26
Onderzoeksvoorstel van het Rathenau Instituut naar Digitalisering en kwaliteit van arbeid
27
Uitnodiging commissie voor Sociaal Beleid van het Parliament of the Czech Republic voor werkbezoek aan de Tsjechische Republiek
29
Uitstel inbrengdatum schriftelijk overleg wetsvoorstel Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) - 35194

Te behandelen: