Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 16 april 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vc SZW - 16 april 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Te behandelen:

13
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 11 april 2019)

Details

Besluit: Ter informatie.

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
      -

Plenaire debatten
 1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 2. Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 3. Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 5. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 6. Debat over schijnzelfstandigen (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 7. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 8. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 2. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 3. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 4. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 6. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 7. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking (aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)
 8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 9. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 10. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 11. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 12. Dertigledendebat over het bericht breed moratorium schulden dode letter (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 13. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)

VAO's/VSO's
 1. VAO Arbeidsongeschiktheid (AO d.d. 27 maart 2019, VAO aangevraagd door het lid Heerma (CDA)
 2. VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 10-11 april 2019 (AO d.d. 3 april 2019, VAO aangevraagd doorhet lid De Jong (PVV) 
14
Geplande algemeen overleggen en Wetgevingsoverleg

Details

Besluit: Ter informatie.
 • NO Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen (34996) - 27 mei 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
 • AO Pensioenonderwerpen - 6 juni 2019, 10.00-14.00 uur
 • WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 - 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur
 • AO Kinderopvang - 20 juni 2019, 10.00-13.00 uur
 • AO Arbeidsmarktbeleid - 26 juni 2019 - 13.00-17.00 uur
 • AO Inburgering - 27 juni 2019, 15.00-19.00 uur
 • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget - 31 oktober 2019, 10.00-14.00
15
Ongeplande algemeen overleggen

Details

Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO).
16
Nog te verwachten brieven/toezeggingen en de nog te voeren debatten op dossier Arbeidsomstandigheden
17
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) oriënterend gesprek met Rathenau Instituut op 17 april 2019, 11.00-12.00 uur

Details

Besluit: Besloten gesprek met Rathenau Instituut doorgang laten vinden op 17 april 2019, 11.00-12.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Van Weyenberg (D66), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
18
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing Arbostelsel op 25 april 2019, 14.00-15.00 uur

Details

Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt de technische briefing Arbostelsel op 25 april 2019, 14.00-15.00 uur geen doorgang.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), Renkema (GroenLinks) en Van Kent (SP).
19
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over AR-rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Jaarverslag Ministerie van SZW op 22 mei 2019, 14.00-15.00 uur

Details

Besluit: Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer doorgang laten vinden op 22 mei 2019, 14.00-15.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: Aartsen (VVD), De Lange (VVD), Van der Linde (VVD), Heerma (CDA), Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
20
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname aan de V-100 op 20 mei 2019

Details

Besluit: Het lid De Lange aanmelden voor deelname aan de V-100.
 • Het volgende lid heeft zich aangemeld: De Lange (VVD).
21
Uitkomst email-inventarisatie - Aanmelding voor rapporteurschap Jaarverslag SZW 2018

Details

Besluit: Via een email-inventarisatie kunnen leden zich nogmaals aanmelden voor het rapporteurschap Jaarverslag SZW 2018.
 • Het volgende lid heeft zich aangemeld: Aartsen (VVD).
 • Het WGO Jaarverslag en Slotwet ministerie van SZW 2018 is gepland op woensdag 12 juni 2019, 13.00-16.00 uur.
22
Conceptprogramma voorbereidingsgroep RTG "Onbenut arbeidspotentieel"
23
Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek Utrecht schulden en armoede op 6 september (13.00-17.00 uur) of 20 september (10.00-13.00 uur) 2019

Details

Besluit: Organiseren van het werkbezoek aan Utrecht in het kader van schulden- en armoedebeleid op vrijdag 6 september 2019 van 13.00-17.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Peters (CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks) en Bruins (ChristenUnie).
26
Verslag werkbezoek Zweden en Verenigd Koninkrijk - 6 t/m 10 januari 2019.
28
Conceptprogramma rondetafelgesprek "Arme ouderen"
29
Voorbereidingsgroep Parlementaire Ondervraging Ongewenst Financiering van Moskeeën

Details

Mededeling: Aan de voorbereidingsgroep ter uitwerking van het onderzoeksvoorstel Parlementaire Ondervraging Financiering van Moskeeën wordt toegevoegd het lid Segers (ChristenUnie).