Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 februari 2019
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize inzake de status van de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende hun aanwezigheid in Belize; Belize City, 23 november 2017 (Trb. 2018, 62)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanvullende antwoorden op vragen gesteld tijdens het plenair debat over de visie op de toekomst van Defensie van 22 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie inzake hybride oorlogvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken van 30 en 31 januari 2019 te Boekarest

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gezondheidsklachten door burn pits in missiegebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werkzaamheden van de commissie

   
  • 21-02-2019 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen Jaarplan 2019 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied
  Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019  
  • 07-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering
  • 12-03-2019 18.00 - 22.00  Algemeen overleg Personeel Defensie (De minister zal worden verzocht de tijdens de RvW van 14 februari 2019 gevraagde brief inzake de veiligheid van militairen bij missies en uitzendingen uiterlijk 6 maart a.s. aan de Kamer toe te zenden, ter agendering voor dit AO. Het AO zal met één uur worden verlengd)
  • 21-03-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering  
  • 31-03 t/m ma 01-04  Werkbezoek Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging (HPMV) NAVO    
  • 04-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  • 18-04-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019     
  • 08-05-2019 12.00 - 12.00  Inbreng schriftelijk overleg EU Defensieraad
  • 16-05-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  • 16-05-2019 11.30 - 12.30  Gesprek Organisatie NLDA   
  • 17-05-2019 09.00 - 18.00  Werkbezoek COID (DOSCO) (hier wordt een alternatieve datum voor gezocht)
  • 20-05-2019 18.00 - 20.00 bezoek Duits korvet Scheveningse haven
  • 22-05-2019 13.00 - 14.00 Leergang Top Defensievorming   (deelname wordt geïnventariseerd)
  • 06-06-2019 14.15 - 15.00  Procedurevergadering   
  • 20-06-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering   
  • 28-06-2019 08.00 - 20.00  Werkbezoek De Mariniersopleiding (CZSK) 
  • 04-07-2019 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
  Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019   
  • 06-09-2019 08.00 - 18.00  Werkbezoek Het Korps Commandotroepen (CLAS)
  • Zo mogelijk vóór Prinsjesdag bezoek met Duitse vaste commissie voor Defensie aan Münster

  Ongeplande activiteiten:
  • Gesprek IMG   
  • Algemeen overleg  IMG/IGK  
  • Algemeen overleg IT Defensie  
  • Algemeen overleg Materieel Defensie  
  • Notaoverleg Veteranen  
  • Algemeen overleg Voortgang/evaluatie missies en operaties
  Plenaire activiteiten:
  • Verhuizing marinierskazerne Doorn (meerderheidsdebat; Diks)
  • Chroom-6 (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • Bericht ‘Commandant der strijdkrachten: nadenken over dienstplicht’ (dertig-ledendebat; Kerstens)
  • Gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (meerderheidsdebat; Karabulut)
  • VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)
  • Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens)
  • Dertigledendebat over de regels rondom vervoer van gevaarlijke stoffen bij Defensie (Kerstens)
 8. 8

  Rondvraagpunt van het lid Kerstens inzake Dutchbat-militairen

  Te behandelen:

  Loading data