Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Werkprogramma Erfgoedinspectie 2019-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding rapport 'Eieren voor het onderzoek' van Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het profileringsfonds in het hoger onderwijs (Kamerstuk 31288-665)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie mbo-student

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verbetering verdeling onderwijsachterstandsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderwijsachterstandenbeleid: rapport CBS en online kaarten met meer informatie voor gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Medezeggenschap in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ruimtebrief (Kamerstuk 35000-VIII-92)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie inzake het bericht van Mulier Instituut: Bewegen en sport op deel vmbo blijft achter bij landelijke norm

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 februari 2019, over zieke docenten die niet vervangen worden op scholen vanwege het lerarentekort (Nos.nl, 4 februari 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen procedurevergadering 21 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over contingency maatregelen omtrent het voortzetten van activiteiten gericht op leermobiliteit uit het programma Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit (COM (2019) 65)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

 15. 15

  Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  15. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
  19. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
  22. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

  44. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  53. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  58. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  61. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  63. Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt (Veldman) (staatssecretaris EZK, minister OCW)
  77. Debat over de Nashvilleverklaring (Bergkamp) (minister OCW)
  83. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  84. Debat over het toelatingsbeleid in het mbo (Van Meenen) (minister OCW)

  27. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
  30. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  51. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  76. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (minister BVO en Media)
  72. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  75. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (minister OCW)
  115. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
 16. 16

  Rechterlijke uitspraak ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt binnen de groep vreemdelingen 'niet-tijdelijk humanitair'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel werkbezoek mbo Oostenrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rondetafelgesprek wetenschappelijke verscheidenheid (notitie volgt)

  Besloten wordt om met spoed een een e-mailprocedure te starten om duidelijkheid over de planning te krijgen.
 19. 19

  Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in - NRC

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  AO Sociale veiligheid op school

  Te behandelen:

  Loading data