Algemeen overleg

Accountancy

Algemeen overleg: "Accountancy"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Accountancy
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 december 2018, over Accountancy

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan

Te behandelen:

2
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang

Te behandelen:

Gerelateerde zaken