Algemeen overleg

Accountancy

Algemeen overleg: "Accountancy"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie AO Accountancy
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Accountancy

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Verslag inzake beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van de Commissie eindtermen accountantsopleiding (CEA) als zelfstandig bestuursorgaan

Te behandelen:

2
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties houdende de aanwijzing van verschillende instellingen als organisatie van openbaar belang

Te behandelen: