Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wet experiment gesloten coffeeshopketen (Kamerstuk 34997)

De vergadering is geweest

27 september 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

    Te behandelen:

    Loading data