Algemeen overleg

GGZ

Algemeen overleg: "GGZ"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 december 2018, over GGZ
Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene Convocatie algemeen overleg - GGZ - 6 december 2018 - 13.30-17.30 uur - agendapunten toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

14
Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 september 2018, over het bericht ‘Ggz-kliniek Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding patiënte’

Te behandelen:

16
Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen

Te behandelen: