Algemeen overleg : GGZ

De vergadering is geweest

6 december 2018
13:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Convenanten vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport: Toezicht op de ambulante zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgangsrapportage ontwikkeling van de nieuwe bekostiging in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderhandelaarsakkoord geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wachttijden in de ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoek (niet-)gecontracteerde GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek ‘Bopz patiënten in FPC, een wringende noodzaak’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ketenveldnorm voor levensloopfunctie en beveiligde zorg in het kader van Continuïteit van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Betaalbaarheid van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Eindrapportage Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitoring gespecialiseerde ggz instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van den Berg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 september 2018, over het bericht ‘Ggz-kliniek Altrecht schrijft familie excuusbrief na zelfdoding patiënte’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Bevorderen contracteren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken bekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken inzake vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen Acute ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op capaciteitsplan GGZ en FZO

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bevindingen intern onderzoek IGJ bij het AMC

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming van Langdurige GGZ en rapport Ambulantisering in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven