Hoorzitting / rondetafelgesprek

Evaluatie Politiewet 2012 III

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Evaluatie Politiewet 2012 III"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 27 september 2018, over Evaluatie Politiewet 2012 III
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III op 27 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

           Blok 1: Politiemedewerkers (14:00-15:00 uur)
 • Dhr. A. de Zwart, (regionale) Recherche
 • Dhr. E. Wanders, basisteam chef
 • Dhr. M. Celik, wijkagent
 • Dhr. T. Aukes, Landelijke Eenheid, Recherche

  Blok 2: Bonden en COR (15:00-16:00 uur)  
 • Dhr. G. van de Kamp, voorzitter ACP
 • Dhr. J. Struijs, voorzitter NPB
 • Dhr. R. den Besten, voorzitter Centrale Ondernemingsraad
   
2
Position Paper NPB t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III d.d. 27 september 2018

Te behandelen:

3
Position paper COR Nationale Politie t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III d.d. 27 september 2018

Te behandelen:

4
Position paper Politievakbond ACP t.b.v. rondetafelgesprek Evaluatie Politiewet 2012 III d.d. 27 september 2018

Te behandelen: