Algemeen overleg : Nucleaire Veiligheid (verplaatst naar 28 november)

De vergadering is verplaatst

20 november 2018
16:00 - 18:00 uur
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Bijlage