Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Nucleaire Veiligheid (verplaatst naar 28 november)

Algemeen overleg: "Nucleaire Veiligheid (verplaatst naar 28 november)"Deze vergadering is verplaatst naar 28 november 2018
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 3 minuten per fractie.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e herziene convocatie algemeen overleg Nucleaire Veiligheid op 20 november