Algemeen overleg : Nationale woonagenda 2018-2021

De vergadering is geweest

27 september 2018
9:00 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. wijziging tijd (was 10.00 - 12.00 uur) en toevoeging nieuw agendapunt *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Nationale woonagenda 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 31 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Veldman en Ronnes over de Wet plattelandswoningen en de richtlijn voor luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie om afschrift brief van Vereniging Eigen Huis over de resultaten van het consumentenonderzoek ‘Bouwen in het groen’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Actielijn Wonen en Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang aanpak woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven