Algemeen overleg

Nationale woonagenda 2018-2021

Algemeen overleg: "Nationale woonagenda 2018-2021"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 september 2018, over Nationale woonagenda 2018-2021
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Nationale woonagenda 2018-2021 d.d. 27 september 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten