Algemeen overleg

Brede schuldenaanpak/Armoede

Algemeen overleg: "Brede schuldenaanpak/Armoede"Deze vergadering is geweest
  • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie algemeen overleg Brede schuldenaanpak/Armoede - 14 juni 2018, 15.00-19.00 uur (agendapunten toegevoegd)
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2018, over Brede schuldenaanpak/Armoede

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

7
Reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 januari 2018, over een reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2018”

Te behandelen:

Gerelateerde zaken