Gesprek : Toelichting RTE jaarverslag 2017 en de EuthanasieCode 2018

De vergadering is geweest

29 mei 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toelichting door de heer Jacob Kohnstamm, coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie op het jaarverslag van de RTE 2017 alsmede op de EuthanasieCode 2018.