Petitie : Fier Fryslân 'Transformatie jeugdhulp. Positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap'

De vergadering is geweest

29 mei 2018
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
  • W.P.H.J. Peters (CDA)
  • R. Raemakers (D66)
  • E.M. Westerveld (GroenLinks)
  • H.P.M. Hijink (SP)
  • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Fier Fryslân tot aanbieding postion paper 'Transformatie jeugdhulp. Positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap'