Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector"Deze vergadering is geweest
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging van nieuwe position papers *) en nieuw agendapunt **)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene rondetafelgesprek verduurzaming gebouwde omgeving in de koopsector d.d. 18 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigden rondetafelgesprek Verduurzaming van de gebouwde omgeving in de koopsector d.d. 18 april 2018.

Details

Blok 1 Bouw en Techniek (10.00 - 10.45 uur)
 • Bouwend Nederland (mw. H. Visser)
 • UNETO-VNI (dhr. D. Terpstra)
 • Milieu Centraal (Dhr. P. van Meegeren)
 • NVM (dhr. G. Jaarsma)
   
Blok 2 Energieleveranciers en wetenschap (10.45 - 11.30 uur)
 • Energie-Nederland (mw. M.C. van der Laan)
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) (dhr. T. Bokhoven)
 • Prof.dr.ir. A. van Hal
 • Platform Kwartiermakers in de Bouw (KMIDB) (dhr. P. Linders)
   
Blok 3 Voorlopers en financiers (11.30 - 12.15 uur)
 • Milieudefensie (mw. J. de Lege)
 • De Volksbank (de heer E. Goudswaard)
 • Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) (dhr. P. van Weezal Errens)
 • Stroomversnelling (dhr. L. van Dijke)
   
Blok 4 Eigenaren, gemeenten en adviseurs (12.15 - 13.00 uur)
 • Belangenorganisatie Verenigingen van Eigenaren VVE Belang (dhr. K. Oomen)
 • Vereniging Eigen Huis (mw. C. van de Velde-Kramer)
 • Over Morgen (dhr. G. Hop)
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) (mw. C. Sikkema)
2
Position Papers

Te behandelen:

3
Reader ten behoeve van het rondetafelgesprek verduurzaming gebouwde omgeving in de koopsector d.d. 18 april 2018.