Algemeen overleg : Pensioenonderwerpen

De vergadering is geweest

20 juni 2018
15:00 - 18:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W. Koolmees
  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.R.J. Rog (CDA)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • B. van Kent (SP)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de vernieuwing van het pensioenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Keuzemogelijkheid in het overdragen van pensioenaanspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten met betrekking tot pensioenverrekening met WW-uitkering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken pensioencommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorwaarden affinanciering voorwaardelijke VUT- en prepensioenregelingen (VPL) -aanspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 mei 2018, over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief inzake pensioenonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data