Hoorzitting / rondetafelgesprek

Governancestructuur luchtvaart

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Governancestructuur luchtvaart"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart d.d. 18 april
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 18 april 2018, over governancestructuur luchtvaart

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma:

Details

Blok 1: maatschappelijke burgerparticipatie (10:00-11.10)
 1. dhr. S. Akkerman - Directeur milieufederatie Noord-Holland
 2. dhr. K. van Ojik - Clustervertegenwoordiger bewoners ORS
 3. dhr. A. ter Kuile - Bewonersdelegatie Lelystad Airport
 4. dhr. W. Scheffers - Bewonersgroep BVM2 (Eindhoven)
 5. dhr. J. Poot - Bewonersgroep in de CRO (Rotterdam)
 6. dhr. H. de Bruijn - Technische Universiteit Delft, verhinderd
 7. dhr. P. Leroy Radboud Universiteit Nijmegen, verhinderd
Blok 2: gouvernementeel (11.15-12.00)
 1. dhr. A. Tekin - Gedeputeerde Noord Holland, mede namens gemeente Amsterdam
 2. dhr. R.J. van Duijn - Wethouder Aalsmeer
 3. dhr. J. Lodders - Gedeputeerde Flevoland
 4. dhr. D. Cziesso - Wethouder Apeldoorn
Pauzeschorsing (12.00-12.15)

 Blok 3: luchtvaartinstituties (12.15-13.30)
 1. dhr. M. van Dorst - CEO/bestuursvoorzitter LVNL
 2. dhr. J. Nijhuis - President-directeur Schiphol Group
 3. dhr. R. de Groot, COO KLM
 4. mevr. M. Eijkman - Divisie Directeur NLR
 5. dhr. A. Steur - Commandant Luchtstrijdkrachten
 6. dhr. W. Vet - Directeur EasyJet
 7. dhr. J. Meijs - Algemeen directeur Eindhoven Airport
2
Position papers:

Te behandelen: