Algemeen overleg : Transportraad d.d. 7 juni 2018 (verplaatst naar 30 mei)

De vergadering is verplaatst

29 mei 2018
16:00 - 18:00 uur
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Transportraad d.d. 7 juni 2018 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO), dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 29 mei a.s.

Bijlage