Algemeen overleg

Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn)

Algemeen overleg: "Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn)"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
AO vindt plaats met alleen minister Slob

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 maart 2018, over Leraren (afronding termijn minister Slob en tweede termijn)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Leraren, 14-3-2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

10
Reactie op verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2017, over het bericht dat scholen steeds meer onbevoegde studenten voor de klas zetten

Te behandelen: