Rondetafelgesprek

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Rondetafelgesprek: "Nationale Omgevingsvisie (NOVI)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie (NOVI) d.d. 7 maart 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Programma Rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Details

Blok 1 Maatschappelijke organisaties
- ANWB
- Natuurmonumenten
- LandschappenNL (Bundeling provinciale landschappen)
- VNO-NCW
- LTO Nederland

Blok 2 Overheid
- IPO
- VNG
- Gemeente Utrecht
- Unie van Waterschappen

Blok 3 Adviseurs
-
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

- Ruimtevolk (Experts in stedelijke en regionale ontwikkeling)
- College van Rijksadviseurs - Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
- Platform 31 (Kennis- en netwerkorganisatie. Verbindt beleid, praktijk en wetenschap)

Blok 4 Wetenschap
- C. Verdaas, Oud Kamerlid en lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
- G. van der Veen, Bijzonder hoogleraar milieurecht en lid redactie Tijdschrift voor Omgevingsrecht
- F. de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
- CE DELFT
2
Position papers rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Te behandelen:

3
Reader ten behoeve van het rondetafelgesprek Nationale Omgevingsvisie (NOVI) d.d. 7 maart 2018