Algemeen overleg

Leraren (tweede termijn AO op 14 maart a.s.)

Algemeen overleg: "Leraren (tweede termijn AO op 14 maart a.s.)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Leraren 21-2-2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 februari 2018, over leraren

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten