Debat geweest
11 april 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 11 april 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 11 april 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging namens Connexxion voor werkbezoek aan grootste zero emission busvloot van Europa in regio Amstelland-Meerlanden
8
Vaststelling van de mandaten van nieuwe rapporteurs voor de commissie I&W
30
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
  Plenaire behandeling na ontvangst van de nota naar aanleiding van het nader verslag
 • 34838 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen
  Aangemeld voor plenaire behandeling

2. Debatten
 • Debat over de kerncentrale van Tihange
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over Schiphol en Lelystad Airport
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) en uitgebreid met Lelystad Airport tijdens de regeling van 6 maart 2018
 • Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 maart 2018
 • Debat over asbest in make-up
  Aangevraagd door het lid Van Eijs (D66) in de regeling van werkzaamheden van 28 maart 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 5 december 2017
 • Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 23 januari 2018
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA) in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GroenLinks) in de regeling van werkzaamheden van 31 januari 2018
 • Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over de groeiende filedruk
  Aangevraagd door het lid Van Aalst in de regeling van werkzaamheden van 4 april 2018
 • Dertigledendebat over achterstallig onderhoud van bruggen en viaducten groeiende filedruk
  Aangevraagd door het lid Gijs van Dijk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van rivieren door medicijnen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VSO over het verdrag inzaka luchtdiensten tussen Nederland, tbv Curacao, en Qatar, eerste spreker is het lid Paternotte (D66)
31
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

• di 10-04-2018 12.00 – 12.00 Inbreng nader verslag nav Tweede Nota van Wijziging (34182-12) op de Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
Een wetgevingsrapport over dit wetsvoorstel is reeds verspreid voor gebruik door fracties en via deze link beschikbaar.
• wo 11-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 11-04-2018 14.00 - 15.30 Technische briefing ANVS ter voorbereiding op het werkbezoek aan het FANC
• wo 11-04-2018 15.30 - 15.45 Delegatievergadering ter voorbereiding op werkbezoek aan het FANC op 13 april 2018 (alleen voor delegatieleden)
• do 12-04-2018 15.00 - 16.30 Gesprek met Europarlementariër Gerbrandy over ‘lessons learned’ Dieselfraude en EU-voorstel CO2-emissies auto’s en busjes
• vr 13-04-2018 09.00 - 18.00 Werkbezoek Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Reader zal worden verspreid onder de delegatieleden
• wo 18-04-2018 10.00 - 13.30 Rondetafelgesprek Governancestructuur luchtvaart
• wo 18-04-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord
• do 19-04-2018 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
EU-signalering over de Mobiliteitspakketten wordt verspreid onder de leden
• wo 25-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• di 15-05-2018 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Luchtvaart
• wo 16-05-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
• wo 16-05-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost
• do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Maritiem
• do 17-05-2018 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
• wo 23-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 23-05-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket
• wo 30-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 30-05-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 7 juni 2018
EU-signalering wordt verspreid onder de leden
• wo 06-06-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoor
• do 07-06-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving
• wo 13-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• do 14-06-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 juni
• wo 20-06-2018 12.30 - 15.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat
• do 21-06-2018 12.00 - 18.00 Algemeen overleg MIRT
• wo 27-06-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
• wo 27-06-2018 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Water
• do 28-06-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid
• wo 04-07-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Circulaire Economie
33
Deelname inventariseren aan de technische briefing ICAO (internationale luchtvaart) op 18 april 2018 van 14.00 tot 15.30 uur

Te behandelen:

34
Deelname inventariseren aan de technische briefing IMO (Internationale maritieme organisatie) op 16 mei 2018 van 14.00 tot 15.30 uur

Te behandelen:

35
Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van een technische briefing over dijkversterking door Adviescommissie Water en evt. Rijkswaterstaat ter voorbereiding op het werkbezoek aan Varik-Heesselt

Te behandelen:

37
Voorstel van het lid Kröger (GL) om de Raad van State te verzoeken om voorlichting met betrekking tot de vraag wat de juridische implicaties van het anticiperend handhaven van de geluidsgrenzen op Schiphol zijn en of de rechtspositie van omwonenden voldoende geborgd is

Te behandelen:

38
Voorstel Sienot (D66) technische briefing uitvoeringsprogramma Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS)

Te behandelen:

39
Voorstel Paternotte (D66) tot het organiseren van een algemeen overleg Vliegveiligheid voor het zomerreces

Te behandelen:

40
Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de stukken behorend bij de benoemingsprocedure van dhr. Linse van de Commissie m.e.r. vertrouwelijk ter inzage te laten leggen bij de Kamer

Te behandelen:

41
Voorstel van het lid Kröger (GL) tot het voeren van een schriftelijk overleg over de kabinetsinzet inzake Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Geurts (CDA) tot het organiseren van werkbezoek en gesprek op locatie inzake hoogwatergeul Varik-Heesselt) op maandag 11 juni 2018
43
Toelichting van Brexit-rapporteur Anne Mulder inzake de behandeling van het thema 'Brexit'

Te behandelen: