Debat geweest
21 september 2017 | 15:00 - 16:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(datum gewijzigd, ivm Plenaire wetsbehandeling, was 20 september)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Herziene agenda procedurevergadering commissie IenM d.d. 21 september te 15.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering commissie IenM d.d. 21 september
Bijlage
Bijlage bij de besluitenlijst van de procedurevergadering IenM - Jaarplanning versterking kennispositie commissie IenM 2017 (21 september 2017)

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek om aandacht voor aderverkalking op het spoor
9
Thema's wetgevingoverleggen Begrotingsonderzoek en Water
24
Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsagenda 2017 van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Jaarverslag van de Transitie van de Mosselvisserij in de Waddenzee

Te behandelen:

30
Commissieactiviteiten tot herfstreces

Details

 • 26-09-2017 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Laatste ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
 • 26-09-2017 17.00 - 18.00 Technische briefing VN-Klimaattop (COP23) (Bonn)
 • 27-09-2017 11.30 - 13.00 Lunchbijeenkomst ter kennismaking met onderzoeksinstellingen
 • 27-09-2017 12.00 Inbrengen feitelijke vragen Begrotingen ministerie van IenM en Infrastructuurfonds
 • 27-09-2017 15.00 - 16.45 Rondetafelgesprek Kosten van klimaatbeleid
 • 28-09-2017 13.30 - 13.45 Petitie Autoloze zondag
 • 28-09-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Luchtvaart (tweede termijn)
 • 03-10-2017 12.00 Inbrengen feitelijke vragen Begroting Deltafonds en Deltaprogramma
 • 03-10-2017 16.00 - 17.00 Technische briefing Stroomlijning milieurapportages (Environmental reporting)
 • 04-10-2017 11.15 - 12.15 Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu
 • 04-10-2017 14.30 - 18.00 Rondetafelgesprek Sanering asbestdaken
 • 04-10-2017 18.00 - 19.00 Technische briefing Rapportage ILT-brede risicoanalyse
 • 05-10-2017 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Kustpact
 • 05-10-2017 13.30 - 15.00 Technische briefing Introductie ministerie IenM
 • 05-10-2017 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 13 oktober
  • EU-signalering wordt verspreid onder de leden
 • 06-10-2017 10.00 - 17.00 Werkbezoek Welkom in de spoorsector
 • 10-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen MIRT-overzicht
 • 11-10-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
 • 11-10-2017 12.00 Inbreng feitelijke vragen Rapportage ILT-brede risicoanalyse
 • 12-10-2017 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Ruimtelijke Ordening
 • 12-10-2017 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Spoor

Besluit: Het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 10 oktober 2017 wordt uitgesteld in verband met de formatie.
31
Nog te plannen plenaire activiteiten op IenM-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol
  Aangevraagd door het lid Jetten (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 april 2017.
  Het is zijn bedoeling dit debat te houden na ontvangst van de uitgebreide kabinetsreactie op het rapport.

   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de uitspraak van de rechter over de luchtkwaliteit in Nederland
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 september 2017.
 • Dertigledendebat over de inname van water door drinkwaterbedrijven
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 september 2017.

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VSO over het toezicht op het werken met hijskranen en werkbakken bij asbestsanering (25883, nr. 298)
  Eerste spreker: het lid Von Martels (CDA)
38
Diverse werkwijze-aspecten rondom algemeen overleggen en rondetafelgesprekken