Wetgevingsoverleg : OCW-begroting onderdeel Media

De vergadering is geweest

27 november 2017
11:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE
agendapunt met * toegevoegd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Slob
  minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deelnemers

 • O.C. Tellegen (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • T. Kuzu (DENK)
 • J.P. Kwint (SP)
 • H. van der Molen (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Mediabegroting 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring herziening Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Implementatie wijziging Mediawet 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nieuwe Leidraad, genaamd ‘Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Publieke Omroep met betrekking tot transparantie aangaande besteding publieke middelen en uitkomsten juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op motie van de leden Paternotte en Ellemeet over het principe van non-commercialiteit in het toetsingskader voor onlinereclame

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op motie van de leden Paternotte en Van der Molen over benoemingsprocedures voor het Commissariaat voor de Media onafhankelijk van politieke bemoeienis (Kamerstuk 32827-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toekomst mediabeleid; omroepdistributie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek naar de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  SPREEKTIJDEN

  Tijd per fractie totaal
  (incl. 2e termijn)


  VVD: 17 minuten
  PVV, CDA en D66: 13 minuten
  GroenLinks, SP: 11 minuten
  PvdA: 9 minuten
  ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50PLUS: 7 minuten
  SGP, DENK en Forum voor Democratie: 6 minuten

  Begrotingsvolgorde: PVV, VVD, GL, CDA, SP, D66, PvdA, CU, oppositiepartij, rest

  Na afloop van (of tijdens) de eerste termijn van de kant van de Kamer wordt de vergadering geschorst
  voor een lunchpauze.
                                                                          
 14. 14

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg, onderdeel Media

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data