Debat geweest
20 december 2017 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake bericht ’Het moest misgaan met die gek’ (Telegraaf)
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake uitspraak Van Vollenhoven over WODC
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 20 december 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 20 december 2017
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie op artikel in het NJB van 8 december jl. over toezichtsvormen op strafvorderlijk overheidsoptreden
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie V&J 23 november - 14 december 2017
Brief commissie
Download Uitnodiging ambassadeursconferentie 1 februari 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek toevoegen aan algemeen overleg van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake reactie min JenV en BuZa op zaak in Maleisië
Brief lid / fractie
Download Verzoek inzake wijziging rapporteur ambtsmisdrijven

Deelnemers


Agendapunten

7
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Afdoening van de toezegging gedaan op 2 februari 2017 tijdens het AO evaluatie wet kraken en leegstand om vastgoedeigenaren en de politie te horen over hun ervaringen met de wet aangezien deze niet in de evaluatie zijn betrokken

Te behandelen:

18
Reactie op verzoek commissie op berichtgeving ‘Kinderen Jehova's slecht beschermd tegen misbruik’ en ‘Brede roep om onderzoek naar Jehova’s Getuigen’

Te behandelen:

19
Reactie op verzoek commissie om informatie over de wijze waarop het verzoek tot overbrenging van de heer Van Laarhoven voortvarend wordt behandeld

Te behandelen:

23
Europese werkwijze Tweede Kamer en andere nationale parlementen
26
Geplande en ongeplande algemeen overleggen commissie Justitie en Veiligheid
32
35
Lief- en leedpot commissie J&V

Details

Besluit: De commissie stemt in met afdracht van de schadeloosstelling van € 25 per lid aan de lief- en leedpot.
36
Jaarplanning J&V
37
Rondetafelgesprek Cybersecurity
38
Rondetafelgesprek gesubsidieerde rechtsbijstand