Agendapunten

  1. Aanbieding van het 'Reumanifest' door het Reumafonds.