Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

20 juni 2017
16:30 - 17:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. Bosman (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • Z. Özdil (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vervolg Wetsvoorstel wijziging van de Wet WIA en de Wet SUWI

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34674 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie en voorhang verlenging ESB-regeling tbv jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Armoede- en schuldenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiche: Mededeling en richtlijn betreffende evenwicht werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake EU-Voorstel evenwicht tussen werk en privéleven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelwet pensioenen 2017 en nettopensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: Europese pijler van sociale rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek OSB, namens voorzitters facilitaire dienstensector, tot aanbieding notitie 'Dienstenpact facilitaire dienstverlening’

 12. 12

  Verzoek Voet-tussen-de-deurproject tot aanbieding ‘voetje’ i.h.k.v. benadrukken benarde positie werkzoekende 50-plussers op de arbeidsmarkt d.d. 28 juni 2017

 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (Kamerstuk 34725-XV-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitkomst e-mailinventarisatie: Werkbezoek UWV op 11 september 2017

  Besluit: Werkbezoek plannen.
  • De volgende leden hebben zich aangemeld voor dit werkbezoek: Bosman (VVD), Nijkerken-de Haan (VVD), Wiersma (VVD), Özdil (GroenLinks), Jasper van Dijk (SP), Van Kent (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Brenk (50PLUS).
 15. 15

  Uitnodiging DNB voor kennismaking en werkbezoek over het toezicht op pensioenfondsen

 16. 16

  Verzoek LAN tot aanbieding petitie 'manifest integrale aanpak beroepslongziekten'

 17. 17

  Toevoegen twee brieven van de minister van SZW over Kinderopvang aan het algemeen overleg Kinderopvang op 21 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Verzoek om gesprek met de Belastingdienst over invorderingsbeleid in relatie tot schuldenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek om reactie van minister van SZW op het advies van de Gezondheidsraad 'Werknemers en kinkhoest: criteria voor vaccinatie'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek om staatssecretaris SZW op korte termijn een reactie te vragen ten aanzien van de tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017 aangenomen motie over de BUIG (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten)

  Te behandelen:

  Loading data