Algemeen overleg

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg: "IVD-aangelegenheden"Deze vergadering is geweest
4e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 15 maart 2018
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 maart 2018, over IVD-aangelegenheden

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Te behandelen:

15
CTIVD toezichtsrapport nr. 55 over het verwerven van door derden aangeboden bulkdatasets door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Te behandelen: