Algemeen overleg : IVD-aangelegenheden

De vergadering is geweest

15 maart 2018
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • M. Azmani (VVD)
 • K.M. Buitenweg (GroenLinks)
 • H. van der Molen (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de motie van de leden Van Oosten en Recourt over monitoren van de aanwijzing van vertrouwensfuncties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Openbaar jaarverslag 2016 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  CTIVD toezichtsrapport nr. 53 over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  CTIVD toezichtsrapport nr. 54 over de uitvoering van inzageverzoeken persoonsgegevens door de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  CTIVD toezichtsrapport nr. 55 over het verwerven van door derden aangeboden bulkdatasets door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openbaar jaarverslag 2017 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tapstatistieken AIVD en MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven