Algemeen overleg : Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg

De vergadering is geweest

1 februari 2017
14:00 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • M. Agema (PVV)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  DECENTRALISATIE WMO

 2. 2

  Informatie naar aanleiding van uitspraken CRvB over de Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verbetering informatievoorziening en aanpak stapelfacturen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen eigen risico, eigen bijdrage in de Wmo 2015 en compensatiemogelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Wmo, 2e helft 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘Deel gemeenten stopt zorggeld in algemene pot’ op NOS.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Versnellen uitvoeringstoets betreffende toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Oplevering onderzoek realisatiecijfers sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering nader gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Volp over witte vlekken in de eerstelijnsopvang voor kwetsbare ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  WIJKVERPLEGING

 11. 11

  Monitor contracteerproces wijkverpleging 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Bruins Slot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 december 2016, over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  PALLIATIEVE ZORG

 14. 14

  Praktijkteam palliatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging Regeling palliatieve terminale zorg (PTZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Palliatieve zorg, een niveau hoger

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  OVERIG

 19. 19

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uiterlijke termijnen voor facturatie bijdrage Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  CBS-onderzoekrapport “Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurig zorggebruikers”

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven