Agendapunten

 1. 1

  Rondetafelgesprek inzake Mondzorg en Tandzorg.

 2. 2

  Blok 1: Koepels/onderwijs/wetenschap (10.00-11.30 uur)

  1. Mw. A. Visser, tandarts maxillofaciaal prothetist en tandarts Geriatrie,
   Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd)
  2. Dhr. J.W. Vaartjes, voorzitter Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  3. Dhr. W.G. Brands, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
  4. Dhr. J. Jansen, voorzitter Disciplineoverleg Tandheelkunde
  5. Dhr. G.J. van der Putten,specialist ouderengeneeskunde, Verenso
  6. Dhr. H. Beekmans, voorzitter Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg (KOM)
  7. Dhr. S. Listl, hoogleraar kwaliteit en veiligheid van de mondzorg, Radboud Universiteit/Radboudumc
  8. Mw. M. van Splunter-Schneider, voorzitter Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
  9. Mw. H.C.C.M. Blom-Reukers, voorzitter Nederlandse Vereniging van Kindertandheelkunde (NVvK)
  10. Dhr. M.H.C. de Romph, directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
  11. Mw. L. Veldhuijzen van Zanten, voorzitter Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO)


    
 3. 3

  Blok 2: Mensen uit de Praktijk/Patiënten (11.35-12.35 uur)

  1. Mw. C. Julien, mondhygiënist MondClinic Rotterdam
  2. Dhr. R. ter Bogt, tandarts te Oss
  3. Dhr. A. Starrenburg, innovatief tandarts
  4. Mw. M. Vanderkaa, directeur Unie KBO
  5. Dhr. J. Benedictus, manager Patiëntenfederatie Nederland
  6. Dhr. O.M. Hofman, voorzitter Ivoren Kruis
  7. Dhr. R. Trentelman, algemeen directeur JTV Mondzorg voor kids en van Stichting Mondzorg voor Ouderen
 4. 4

  Pauze: 12.35-13.15 uur

 5. 5

  Blok 3: Toezichthouders/financiers (13.15-14.15 uur)

  1. Dhr. N. Plug, directeur Publieke Gezondheid (DPG) van Hollands Noorden, VNG/GGD
  2. Mw. S. Sari, specialist BIG-register CIBG
  3. Dhr. L.R. Kooij, voorzitter Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)
  4. Dhr. I. van Dijk, lid Raad van Bestuur ONVZ
  5. Mw. M. van Dongen, afdelingsmanager Zorginkoop Integrale en Generieke Zorg VGZ
  6. Dhr. J.R. van Diermen, hoofd producten en mondzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  7. Mw. M.J. Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  8. Mw. A.A. Schuller, TNO
   
   
 6. 6

  Position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data