Petitie : Boek 'Ouder van mijn ouders' - Belangenvereniging Sien

De vergadering is geweest

31 mei 2016
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Deelnemers

  • B.I. van der Burg (VVD)
  • C.J.E. Kooiman (SP)
  • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
  • H.C.M. Krol (50PLUS)
  • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
  • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het boek "Ouder van mijn ouders" door belangenvereniging Sien voor kinderen van verstandelijk beperkte ouders.