E-mailprocedure : Aanbod technische briefing dinsdag 5 april 09.30 uur over het onderzoeksrapport naar het verdwijnen van de blauwe envelop

De vergadering is geweest

4 april 2016
17:00 uur
Commissie: Financiƫn
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 4 april 2016 17:05
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure - De technische briefing zal geen doorgang vinden

 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel om dinsdagochtend om 09.30 uur een technische briefing te organiseren met de Nationale Ombudsman over het onderzoeksrapport naar het verdwijnen van de blauwe envelop ingestemd: VVD, SP, CDA, ChristenUnie en het lid Van Vliet.
De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is niet aangenomen.
Dat betekent dat de technische briefing geen doorgang zal vinden. Het aanbod voor het organiseren van een technische briefing door de Nationale Ombudsman zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van woensdag 13 april 2016.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vincent van den Eeden
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 4 april 2016 15:41
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: [SPOED] E-mailprocedure - Brief Nationale Ombudsman / aanbod technische briefing dinsdag 5 april 09.30 uur.

 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
Vooruitlopend op registratie in Parlis treft u bijgaand de reactie van de Nationale Ombudsman aan.
 
Dinsdagochtend ontvangt de griffie om 09.00 uur onder embargo het onderzoeksrapport. Dit rapport zal aan de Belastingdienstwoordvoerders worden toegestuurd. Om 10.00 uur is het rapport openbaar.
In de brief biedt de Nationale Ombudsman aan om morgenochtend, dinsdag 5 april 2016, om 09.30uur, een besloten technische briefing te verzorgen.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 4 april, 17.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het voorstel om een technische briefing te organiseren en tevens direct aan te geven of u wenst deel te nemen aan deze technische briefing (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
De besloten technische briefing gaat door als tenminste vijf leden zich hiervoor aanmelden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Vincent van den Eeden
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Financiën